Michael


KONDENZAČNÍ SUŠIČKY DŘEVA

Firma Martin Denk vyrábí sušárny od malých kubatur (2 m3) až po velké sušárny (50 m3). Technologie sušičky jsou vyráběny zakázkově podle potřeb zákazníka. Kondenzační sušárny potřebují k provozu pouze zdroj elektrické energie a vlastní místo pro sušení. Tento druh sušáren je vhodný pro všechny firmy, které se zabývají truhlářskou či stolařskou výrobou ve všech úrovních.

 princip
Tato technologie je vhodná především pro kvalitní a drahé řezivo, jako například buk, dub.Jednou z největších výhod kondenzačního sušení je šetrnost ve vlastním sušícím procesu, nedochází k vysokému pnutí a tím následnému kroucení a praskání.Dalších z výhod je příznivá pořizovací cena a krátká návratnost. Další z moha předností kondenzačních agregátů je používání vysoce kvalitních nerezových materiálů k výrobě chladiču, které zaručují dlouhou životnost přístroje.

Princip:
Vzduch v komoře je ohříván topením agregátu a cirkuluje přes hráně dřeva. Proudění vzduchu zajišťují ventilátory umístěné v prostoru mezi stropem a mezistropem. Při průchodu hráněmi odebírá proudící vzduch vlhkost ze dřeva. Jakmile je dosaženo požadované teploty a relativní vlhkosti, závislých na druhu sušeného řeziva, zapne se kompresor a agregát začne odebírat vlhkost. Voda kondenzuje na speciálním nerezovém výparníku a je odváděna z komory. Všechno teplo uvolněné kondenzací je využíváno k vytápění komory. Toto teplo je dostatečné k vytápění komory. Přídavné elektrické topení se používá pouze k docílení startovací teploty pro vlastní kondenzaci.